Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, enerji üretimi sırasında bir gaz salınımının olmadığı temiz bir enerji olarak değerlendirilebilir. Güneş enerjisi, güneşte oluşan füzyon tepkimesi sonucu oluşan enerjinin ıiıma yoluyla dünyaya transferidir. Bu enerjiyi kullanmak için iki temel yol kullanılmaktadır. Bunlardan ilki fotovoltoik paneller ile gerçekleştirilmektedir.

Fotovoltaik Paneller

Irena’ya ( Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı) göre1950’lerde geliştirilmeye başlanmış olan fotovoltaik paneller kabaca güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren araçlardır. En hızlı gelişen yenilenebilir enerji alanı olup, gelecekte elektrik enerji üretmek adına son derece önemli bir rol alması beklenmektedir. Ufak ölçekte de bu paneller kurulabilir ki böylece elektrik enerjisine doğrudan bağlı olmayan yerler için de elektrik temini açısından bir çözüm sunar.

Son on yılda, fotovoltaik panellerinin fiyatının son derece önemli ölçüde düşüp veriminin artması ile bu paneller yardımıyla üretilen elektriğin en ucuz elektrik olması Irena tarafından belirtilmiştir. Dezavantajı olarak da günışığı yok iken çalışamamalarını belirtebiliriz.

Güneş Enerjisinden elektrik üretmenin bir diğer yolu ise solar termal enerjidir.

Solar Termal Enerji

Güneş ışınlarının aynalar yardımıyla belirli bir noktada odaklanarak sistemde kullanılan akışkanın ısıtılması ve sonrasında bu akışkan yardımıyla türbini döndürerek elektrik üretmek de güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için kullanılan yöntemlerden bir diğeridir. Fotovoltaik panellerin aksine bu tip tesisler ufak ölçüde kullanılamaz. Fakat fotovoltaik panellerin aksine ısı enerjisi erimiş tuzlar yardımıyla depo edilebilir. Gerekli görüldüğünde çevrime sokularak elektrik enerjisi sağlanabilir. Örnek olarak yaz aylarında üretilecek fazla enerji, güneş batımından sonra da kullanılabilir ve daha istikrarlı bir enerji ağı sağlanmış olur.

Rüzgar Enerjisi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na göre rüzgar enerjisi en hızlı gelişen yenilenebilir enerji üretim metotlarından biri olarak gösterilmiştir. Yine aynı kuruluşa göre 1996’dan 2016’ya kadar geçen sürede bu yolla üretilen enerji miktarı 7,5 GW’tan 486 GW’ a çıkmıştır.

Basitçe belirtmek gerekirse rüzgar türbinleri rüzgardaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Barajlardan akan suyun türbini çevirmesi dolayısıyla elektrik üretilmesine benzetmek son derece mümkündür. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın verilerine göre 1887’den beri bilinen bir teknoloji olmakla beraber üretim kapasiteleri zamanla artmış ve günümüzde 8MW’a kadar üretim yapabilen türbinler üretilmiştir. Ortalama olarak ise kapasite olarak yaklaşık 2MW verilebilir.

Jeotermal Enerji

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın verilerine göre jeotermal enerji dünyanın yüzeyinin altındaki ısının kullanılması ilkesine dayanır. Kısaca anlatmak gerekirse, yerin altındaki enerji yer altı sularını ve su buharını ısıtır, eğer ki bu enerji başka faaliyetlerde kullanılırsa, ısıtma için herhangi bir masraf yapılmayacaktır. Isıtma, soğutma amaçlı olarak kullanılabildiği gibi elektrik üretiminde faydalanılabilecek bir sistem olarak gösterilebilir. Fakat sonuncusu için orta veya yüksek sıcaklıklarda ısı kaynağı gerekmektedir. Ve bu yüksek sıcaklıklar ancak jeolojik açıdan aktif bölgelerde sağlanmaktadır. Dahası öncelikle sadece yüksek ısı rezervleriyle elektrik üretimi gerçekleşebilse dahi günümüzde daha düşük ısı rezervleri ile de üretim mümkündür.

Talep Oluşturun: