Arazinin belirli ölçeklerde, bilgisayar ortamında çizilmesine Sayısal Halihazır Harita denir. Hâlihazır Harita’da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Hâlihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

İmar uygulamaları, yol projeleri, enerji projeleri, mühendislik uygulamaları ve diğer proje çalışmalarında BOHHBUY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne) bağlı kalınarak Sayısal Halihazır Harita kullanılır.

• Sayısal Halihazır Haritalar
• Sayısal Topografik Haritalar
• Kadastral Haritalar
• Kamulaştırma Haritaları
• Sayısal Şeritvari Haritalar
• Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
• Maden Haritaları
• Tematik ve Vektörel Haritalar

Talep Oluşturun: