Temmuz
surveying

Arazi Toplulaştırması Nedir?

Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağ ...

haritacilik

Aplikasyon Nedir?

Aplikasyon (yer tespiti), taşınmazın tescilli haritasındaki parsel köşe koordinatlarının zemin üzerinde yerinin belirtilmesi işlemidir. Kadastroda; arazi ölçüsünün yapılarak köşe kırık noktalarının zeminde belirlenip, matbuğ klişesine zemini ölçeksiz krok ...