Fotogrametri fotoğraflar yardımı ile güvenilir bilgiler alma bilimidir. Fotogrametrik yoldan görüntü kaydının dışında başka kayıt ve algılama sistemleri de söz konusudur.

Fotogrametri öncelikle bir harita yapım yöntemidir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de büyük ve küçük ölçekli haritaların üretiminde en az 60 yıldır başarı ile uygulanmaktır.

  1. Klasik fotogrametrik harita yapım süreci kısaca şöyle özetlenebilir;
    Arazi Çalışmaları
    – Kontrol noktaları tesisi.
    – Hava İşaretleri.
    – Açı, kenar, yükseklik ölçmeleri.
  2. Fotoğraf Çekimi

Haritası yapılması planlanan bölgeye ait bir uçuş planı hazırlanır.

Özel yapılmış metrik kamera uçağa özenle yerleştirilir ve fotoğraf çekimi için uçuş yapılır. Uçuş sırasında pilot kullandığı bir GPS sistemi yardımıyla sürekli olarak doğru uçuş çizgisinde seyir etmelidir.

Fotogrametrik nirengi ölçü ve hesapları özel stereo-değerlendirme aletlerinde ve bilgisayar ortamında özenle yapılır. Stereo-değerlendirme aletlerinin en önemli özelliği üç boyutlu görüntü verebilme özelliğidir

Tüm bu aşamalardan sonra sonuç ürün olarak harita oluşur.

Talep Oluşturun: