Bir yapının veya nesnenin şeklini değiştirip değiştirmeyeceğini belirleyen bir ölçümdür. Bir nesne üzerindeki belirli noktaların üç boyutlu konumları belirlenir, belli bir zaman geçmesine izin verilir, bu pozisyonlar daha sonra yeniden ölçülür ve hesaplanır. Ardından iki konum kümesi arasında bir karşılaştırma yapılır.

İnsan yapımı yapılar, yapının ve temellerinin istenmeyen yer değiştirmelerinin yanı sıra yapının kendisinin deformasyonuna neden olan dış yüklere maruz kalmaktadır. Bu genellikle yaşam ve mülke yönelik bir tehdit olabilir. Madencilik ve inşaat faaliyetleri yapılarında olduğu gibi, zemin yüzeyinde de değişikliklere neden olabilir. Ölçümler, total station cihazları ile yapılabilir.

Deformasyon Ölçümleri Nerelerde Yapılır ?

  • Bina deformasyonu
  • Taş ocağı yüzleri
  • Karayolları yol yüzeyleri
  • Demiryolu rayları
  • Fore Kazık Başlıkları
  • İstinat Duvarları
  • Tünel duvarları
  • Köprü parapetleri
  • Havaalanı pistleri

Deformasyon Ölçümler Nasıl Yapılır ?

Deformasyon ölçümleri total station cihazları ile yapılır. Öncelikle deformasyon ölçümü yapılacak olan zeminde veya istinat duvarında belirli aralıklarda çiviler çakılır. Ardından sağlam poligon noktaları ile referans alınarak çiviler X,Y,Z olarak okunur. Bu ilk deformasyon ölçümüdür. Belirli bir zaman sonra yine aynı poligonlar ile çiviler tekrar okunur ve deformasyon olup olmadığı tespit edilir. Deformasyon ölçümleri belirli zaman aralıklarında devamlı yapılmalıdır.

Talep Oluşturun: